ZSP Jodłownik

Nasza szkoła
          W ciągu ostatnich lat dzięki staraniom dyrekcji, władz gminy, grona pedagogicznego i rodziców nasza szkoła wzbogaciła się w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zakupiono m.in. nowoczesną pracownię językową, przenośne zestawy multimedialne, kilka pracowni wyposażono w tablice interaktywne, urządzono salę taneczną i zakupiono siłownię do zajęć WF. Szkoła posiada też dwie pracownie internetowe, Multimedialne Centrum Informacji, działające przy bibliotece szkolnej, oraz nowoczesny plac zabaw. Zmodernizowano budynek przedszkola, salę klasy "0", wyremontowano sale lekcyjne w budynkach szkoły podstawowej i przedszkola, zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny i wiele innych.
          Dzięki tym staraniom, oprócz ciekawych lekcji, w szkole mogą odbywać się także interesujące zajęcia dodatkowe na miarę naszych czasów, jak np. zajęcia baletu, tańca nowoczesnego czy koło technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Informacje dodatkowe