ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI 2019
Organizacja zajęć w dniach 31 października - 1 listopada 2019
     Przypominamy, że z okazji święta Wszystkich Świętych 31 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a 1 listopada dniem wolnym od wszystkich zajęć w szkole!!!
Nowy plan lekcji obowiązujący od 11 listopada b.r.!!!
     W związku z wieloma nieplanowanymi zmianami w planie pracy szkoły, od początku listopada trwały prace nad opracowaniem nowego planu lekcji. Po dokonaniu zmian i dopasowaniu go do potrzeb uczniów i możliwości szkoły publikujemy ten nowy plan w zakładce "Uczniowie".
     W związku z wieloma pytaniami informujemy także, że plan zajęć ukazuje się na stronie szkoły po całkowitym sprawdzeniu i analizie oraz wyeliminowaniu błędów, które mogą się tam znaleźć. Bieżące plany zajęć, jeśli zachodzi potrzeba zmiany, otrzymują uczniowie bezpośrednio od wychowawcy!!!
11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości!!!
     11 listopada jest dniem wolnym od zajęć szkolnych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości!!!
12 listopada - akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości!!!
     Akademia odbędzie się w trakcie specjalnej przerwy pomiędzy 3 i 4 lekcją. Uczniowie z tej okazji proszeni są
o przyjście w strojach galowych!!!