ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI 2020/2021
Drodzy rodzice!!!
W związku z nasileniem występowania chorób wirusowych (zwłaszcza koronawirusa) w ostatnim czasie publikujemy wskazania oraz rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia:
1. Apelujemy aby nie przysyłać chorych i przeziębionych dzieci do szkoły i przedszkola, dotyczy to zwłaszcza dzieci, u których wystąpiła gorączka.
2. Jeśli wasze dziecko lub Wy macie objawy zachorowania koronawirusem, bezzwłocznie powiadomcie stację sanitarno - epidemiologiczną (sanepid) w Limanowej (34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 16b, tel. 183372101).
3. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicowi opiekującemu się dzieckiem do 8 r.ż. należy się zasiłek opiekuńczy.
4. W celu uniknięcia zakażenia chorobami wirusowymi (np. grypa, covid-19) unikaj kontaktu z osobami chorymi. Wirusy przenoszą się najczęściej drogą kropelkową lub poprzez bliski kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi np. śliną osoby chorej, tj. dotykanie takich powierzchni, a następnie własnych ust, nosa lub oczu. W ramach podjętych działań zwalczających epidemię przyjęto takie założenie i dlatego kładzie się tak duży nacisk na higienę rąk.

Poniżej zamieszczamy grafikę ilustrującą jak prawidłowo myć ręce (w celu powiększenia kliknij w obrazek)
Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat koronawirusa:
Prezentacja multimedialna na temat koronawirusa (kliknij)           Film MZ na temat koronawirusa (kliknij)
Rządowe serwisy na temat koronawirusa:
https://www.gov.pl/web/koronawirus (kliknij)                                      https://gis.gov.pl (kliknij)
Informacja dotycząca ubezpieczenia zbiorowego dzieci i uczniów
       
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jodłowniku informuje, iż od roku szkolnego 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczeniu zbiorowym dzieci i uczniów. Rodzice mają prawo wybrać sobie dowolną firmę ubezpieczeniową i indywidualnie ubezpieczyć dziecko na warunkach wg nich najkorzystniejszych. Jednocześnie informujmy, iż dzieci i uczniowie, którzy w tamtym roku ubezpieczali dziecko są objęci ubezpieczeniem zbiorowym do końca września 2020 r. w ,, Hestii". W przypadku organizowania przez szkołę wycieczek dzieci i uczniowie będą ubezpieczani tylko na czas trwania wycieczki. 
Wieloletni program  "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku  przypomina, iż można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole  na okres od września do grudnia 2020 r w ramach wieloletniego programu  "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023, finansowany ze środków własnych Gminy Jodłownik oraz dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Dla uczniów uczęszczających do placówek na terenie Gminy Jodłownik w ramach programu udzielana jest pomoc w formie dożywiania dla :
uczniów szkół podstawowych i zespołów szkół Gminy Jodłownik  (jeden ciepły posiłek- danie obiadowe - jednodaniowe)
wychowanków w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Jodłownik ( obiad- obiad dwudaniowy + kompot)
O pomoc w w/ w formie mogą ubiegać się rodziny  w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku  złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie GOPS ).
Informacja dotycząca dziennika elektronicznego
      
  Informujemy, że uczniowie otrzymają w najbliższych dniach (lub już otrzymali) od wychowawców loginy i hasła (dla rodzica i dla ucznia) do dziennika elektronicznego. Żeby się w nim zalogować należy wejść na stronę HYPERLINK "http://www.synergia.librus.pl" www.synergia.librus.pl Podane hasło służy tylko do pierwszego logowania, potem należy ustalić swoje hasło. Login pozostaje bez zmian.
Zebranie z rodzicami
      
W najbliższym czasie odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS nie odbędzie się spotkanie ogólne. Zebrania odbędą się w terminach: 16.09 (kl. VII), 17.09 (kl. IV, I), 18.09 (kl. V), 21.09 (kl. VIII, II), 22.09 (kl. VI, III). Dokładny czas i numer sali, gdzie odbędą się spotkania, zostaną przekazane do wiadomości uczniom oraz rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego. Przypominamy, że spotkania odbędą się w reżimie sanitarnym - rodzice proszeni są o założenie rękawiczek lub zdezynfekowanie rąk płynem dezynfekującym oraz założenie maseczki lub przyłbicy ochronnej. 
Informacja dyrektora szkoły o realizacji projektu "Przedszkole otwartym oknem na świat..."
  Informujemy, że jeszcze w okresie wrzesień - październik można skorzystać z bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach realizowanego projektu pn. "Przedszkole otwartym oknem na świat - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik". Więcej informacji - tutaj (kliknij).
Informacja dyrektora szkoły o zawieszeniu zajęć stacjonarnych od dnia 26 października 2020!!!
  Szanowni Państwo, Od poniedziałku 26.10.2020 r. uczniowie kl. IV - VIII decyzją rządu przechodzą na zdalne nauczanie. Lekcje będą prowadzić nauczyciele poszczególnych przedmiotów na platformie Teams. Lekcje będą trwały 35-45 minut aby nie nie obciążać uczniów ciągłym siedzeniem przed komputerem. Obecność będzie sprawdzana tak jak na każdej jednej lekcji. Jeśli uczeń nie ma dostępu do laptopa, komputera, komórki, tabletu bardzo proszę o kontakt ze szkołą, gdyż jest możliwość wypożyczenia sprzętu.