ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI 2019
Ważne daty:
- informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej zostanie przekazana uczniom do dnia 13 grudnia 2019 r.
- zimowa przerwa świąteczna na Święta Bożego Narodzenia rozpocznie się 23 grudnia, a zakończy 31 stycznia 2019 r.
- oceny za pierwsze półrocze zostaną wystawione do 17 stycznia 2020 r.
- wywiadówka podsumowująca pierwsze półrocze odbędzie się 22 styczna 2020 r. ( środa )
Wywiadówka!!!
W środę 22 stycznia b.r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie ogólne dla rodziców połączone z wywiadówką podsumowującą I półrocze bieżącego roku szkolnego. Prosimy wszystkich rodziców naszych uczniów o niezawodne przybycie.
Zabawa karnawałowa
W sobotę 25 stycznia odbędzie się w naszej szkole zabawa karnawałowa dla wszystkich klas. Zapraszamy wszystkich uczniów!!!
Dzień Babci i Dziadka
W najbliższą niedzielę, tj. 19 stycznia 2020 r., zapraszamy wszystkie babcie i dziadków naszych uczniów na uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, które rozpoczną się o godz. 15.00 mszą św. w kościele parafialnym w Jodłowniku. Na występy dzieci zapraszamy do budynku szkoły ok. godziny 16.00!!!
Ferie zimowe
Ferie zimowe rozpoczynają się w naszym województwie 27 stycznia 2020 i potrwają do 7 lutego b.r. Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku!!!