ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI 2020/2021
Drodzy rodzice!!!
W związku z nasileniem występowania chorób wirusowych (zwłaszcza koronawirusa) w ostatnim czasie publikujemy wskazania oraz rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia:
1. Apelujemy aby nie przysyłać chorych i przeziębionych dzieci do szkoły i przedszkola, dotyczy to zwłaszcza dzieci, u których wystąpiła gorączka.
2. Jeśli wasze dziecko lub Wy macie objawy zachorowania koronawirusem, bezzwłocznie powiadomcie stację sanitarno - epidemiologiczną (sanepid) w Limanowej (34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 16b, tel. 183372101).
3. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicowi opiekującemu się dzieckiem do 8 r.ż. należy się zasiłek opiekuńczy.
4. W celu uniknięcia zakażenia chorobami wirusowymi (np. grypa, covid-19) unikaj kontaktu z osobami chorymi. Wirusy przenoszą się najczęściej drogą kropelkową lub poprzez bliski kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi np. śliną osoby chorej, tj. dotykanie takich powierzchni, a następnie własnych ust, nosa lub oczu. W ramach podjętych działań zwalczających epidemię przyjęto takie założenie i dlatego kładzie się tak duży nacisk na higienę rąk.

Poniżej zamieszczamy grafikę ilustrującą jak prawidłowo myć ręce (w celu powiększenia kliknij w obrazek)
Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat koronawirusa:
Prezentacja multimedialna na temat koronawirusa (kliknij)           Film MZ na temat koronawirusa (kliknij)
Rządowe serwisy na temat koronawirusa:
https://www.gov.pl/web/koronawirus (kliknij)                                      https://gis.gov.pl (kliknij)
Informacja dotycząca ubezpieczenia zbiorowego dzieci i uczniów
       
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jodłowniku informuje, iż od roku szkolnego 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczeniu zbiorowym dzieci i uczniów. Rodzice mają prawo wybrać sobie dowolną firmę ubezpieczeniową i indywidualnie ubezpieczyć dziecko na warunkach wg nich najkorzystniejszych. Jednocześnie informujmy, iż dzieci i uczniowie, którzy w tamtym roku ubezpieczali dziecko są objęci ubezpieczeniem zbiorowym do końca września 2020 r. w ,, Hestii". W przypadku organizowania przez szkołę wycieczek dzieci i uczniowie będą ubezpieczani tylko na czas trwania wycieczki. 
Wieloletni program  "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku  przypomina, iż można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole  na okres od września do grudnia 2020 r w ramach wieloletniego programu  "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023, finansowany ze środków własnych Gminy Jodłownik oraz dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Dla uczniów uczęszczających do placówek na terenie Gminy Jodłownik w ramach programu udzielana jest pomoc w formie dożywiania dla :
uczniów szkół podstawowych i zespołów szkół Gminy Jodłownik  (jeden ciepły posiłek- danie obiadowe - jednodaniowe)
wychowanków w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Jodłownik ( obiad- obiad dwudaniowy + kompot)
O pomoc w w/ w formie mogą ubiegać się rodziny  w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku  złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie GOPS ).
Informacja dotycząca dziennika elektronicznego
      
  Informujemy, że uczniowie otrzymają w najbliższych dniach (lub już otrzymali) od wychowawców loginy i hasła (dla rodzica i dla ucznia) do dziennika elektronicznego. Żeby się w nim zalogować należy wejść na stronę HYPERLINK "http://www.synergia.librus.pl" www.synergia.librus.pl Podane hasło służy tylko do pierwszego logowania, potem należy ustalić swoje hasło. Login pozostaje bez zmian.
Zebranie z rodzicami
      
W najbliższym czasie odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS nie odbędzie się spotkanie ogólne. Zebrania odbędą się w terminach: 16.09 (kl. VII), 17.09 (kl. IV, I), 18.09 (kl. V), 21.09 (kl. VIII, II), 22.09 (kl. VI, III). Dokładny czas i numer sali, gdzie odbędą się spotkania, zostaną przekazane do wiadomości uczniom oraz rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego. Przypominamy, że spotkania odbędą się w reżimie sanitarnym - rodzice proszeni są o założenie rękawiczek lub zdezynfekowanie rąk płynem dezynfekującym oraz założenie maseczki lub przyłbicy ochronnej. 
Informacja dyrektora szkoły o realizacji projektu "Przedszkole otwartym oknem na świat..."
  Informujemy, że jeszcze w okresie wrzesień - październik można skorzystać z bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach realizowanego projektu pn. "Przedszkole otwartym oknem na świat - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik". Więcej informacji - tutaj (kliknij).
Przypominamy, że  zgodnie z decyzją władz państwowych od poniedziałku 09.11.2020 r do 29.11.2020 r. klasy od I - VIII Szkoły Podstawowej będą uczyć się zdalnie. Przedszkole i klasa 0 pracują nadal stacjonarnie. Rodzice mogą wystąpić do szkoły z prośbą o wypożyczenie sprzętu tj. tabletu lub laptopa. W tym celu należy przez sekretariat szkoły 18/ 332 12 20 skontaktować się z Panią Iwoną Rosiek w celu podpisania umowy.
Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego!!!