ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI 2019
Oceny przewidywane!!!
Drodzy rodzice!!! Przypominamy, że w piątek 7 czerwca każdy uczeń otrzymał informację o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego 2018/2019!!!
Praca w przedszkolu!!!
      W związku z realizacja projektu "Przedszkole otwartym oknem na świat - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego trwa nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego, informatyki, gimnastyki korekcyjnej i logopedy.
Szczegółowe informacje o naborze dostępne pod linkiem  https://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,m,314943,2019.html

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019!!!
Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów rok szkolny 2018/2019 został skrócony i zakończy się dnia 19 czerwca 2019, tj. w najbliższą środę!!! Zakończenie rozpocznie się mszą św. w kościele parafialnym w Jodłowniku o godz. 8.00. Dowóz dzieci rozpocznie się o godz. 7.05 z przystanku "Słupia szkoła", kolejne przystanki w odstępach 3-5 minutowych!!!