ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI
Dyrekcji, wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom życzymy, aby radosne Alleluja stało się dla Was symbolem niezwyciężonej miłości
i wielkiej wiary, która pomoże Wam pokonać wszystkie trudy życia!!!