ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI 2019/2020
Drodzy rodzice!!!
W związku z nasileniem występowania chorób wirusowych (zwłaszcza koronawirusa) w ostatnim czasie publikujemy wskazania oraz rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia:
1. Apelujemy aby nie przysyłać chorych i przeziębionych dzieci do szkoły i przedszkola, dotyczy to zwłaszcza dzieci, u których wystąpiła gorączka.
2. Jeśli wasze dziecko lub Wy macie objawy zachorowania koronawirusem, bezzwłocznie powiadomcie stację sanitarno - epidemiologiczną (sanepid) w Limanowej (34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 16b, tel. 183372101).
3. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicowi opiekującemu się dzieckiem do 8 r.ż. należy się zasiłek opiekuńczy.
4. W celu uniknięcia zakażenia chorobami wirusowymi (np. grypa, covid-19) unikaj kontaktu z osobami chorymi. Wirusy przenoszą się najczęściej drogą kropelkową lub poprzez bliski kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi np. śliną osoby chorej, tj. dotykanie takich powierzchni, a następnie własnych ust, nosa lub oczu. W ramach podjętych działań zwalczających epidemię przyjęto takie założenie i dlatego kładzie się tak duży nacisk na higienę rąk.

Poniżej zamieszczamy grafikę ilustrującą jak prawidłowo myć ręce (w celu powiększenia kliknij w obrazek)
Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat koronawirusa:
Prezentacja multimedialna na temat koronawirusa (kliknij)           Film MZ na temat koronawirusa (kliknij)
Rządowe serwisy na temat koronawirusa:
https://www.gov.pl/web/koronawirus (kliknij)                                      https://gis.gov.pl (kliknij)
Komunikat Dyrektora Szkoły!!!
SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce decyzją MEN - szkoły, przedszkola zostają zamknięte od 12 do 25 marca 2020 roku. W dniach 12 i 13 marca w szkole i przedszkolu będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów i dzieci, dla których rodzice nie mają możliwości zorganizowania opieki.
Zamkniecie szkół nie oznacza przerwania zajęć dydaktycznych. Od 13 marca 2020 roku nauczyciele wszystkich przedmiotów wg planu lekcji będą przesyłali uczniom przez Internet zadania do wykonania wraz z instrukcją.
W dniu 12 marca 2020 roku wychowawcy skontaktują się z Państwem w sprawie nauczania przez Internet.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci APELUJĘ DO PAŃSTWA, aby możliwie maksymalnie ograniczyć przebywanie uczniów/dzieci poza domem oraz chronić dzieci przed kontaktem z osobami, które z różnych przyczyn mogły być narażone na zarażenie koronawirusem.
Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły i zapoznanie się z komunikatem MEN
w zakresie informacji dla Rodziców i Uczniów.
Komunikat Dyrektora Szkoły
W związku z ogłoszoną 14 dniową kwarantanną w szkołach, nasza placówka przechodzi na system nauczania e-learningowego za pośrednictwem Internetu. Dotyczyć to będzie w szczególności uczniów klasy 8, którzy już za miesiąc piszą egzamin ósmoklasisty!!!. Wszystkie szczegóły znajdują się w zakładce "Uczniowie/nauczanie zdalne".
Jednocześnie przypominamy za Ministrem Zdrowia, że okres kwarantanny nie jest czasem ferii czy wakacji. Dzieci powinny przebywać w domu. Nie powinny wychodzić na "Orlika" ani na spotkania z większą grupą kolegów. Właśnie w ten sposób wirus zaczął rozprzestrzeniać się we Włoszech, gdzie uczniowie mający czas wolny odwiedzali krewnych, galerie handlowe czy dyskoteki.
W sprawie wszelkich zmian proszę śledzić stronę www szkoły!!!
Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 19 marca 2020!!!
Aby przeczytać list kliknij tutaj
W sprawie wszelkich zmian proszę śledzić stronę www szkoły!!!
Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 24 marca 2020!!!
Aby przeczytać komunikat kliknij tutaj                          Aby przeczytać "Porady jak organizować kształcenie na odległość" kliknij tutaj   
Plany zajęć zdalnych dla klas w zakładce "Uczniowie"           Bezpieczeństwo w sieci                 
W sprawie wszelkich zmian proszę śledzić stronę www szkoły!!!
Rekrutacja
W związku z czasowym zamknięciem szkół, rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy I w Zespole Szkolno - Przedszkolnym będzie odbywać się drogą elektroniczną. Zgłoszenia można kierować na adres: iwonaros78@gmail.com (oddział przedszkolny) oraz halinakl2@op.pl (klasa I). Wnioski można pobrać ze strony Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zakładka Rodzice/ wzory dokumentów.  Wnioski  można przesłać drogą e-mailową lub dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego po ustaniu pandemii.
Wyniki rekrutacji
Lista  dzieci przyjętych do przedszkola
Lista uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego - klasa "0"
Lista uczniów przyjętych do klasy I SP
Nowe terminy egzaminów ósmoklasisty!!!
Minister Edukacji Narodowej podał nowe terminy egzaminów zewnętrznych. Termin egzaminu ósmoklasisty został wyznaczony na dni 16 - 18 czerwca 2020 (16.06 - język polski; 17.06 - matematyka, 18.06 - język obcy). Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godz. 9.00.
Przedłużenie okresu nauki zdalnej do 7 czerwca 2020!!!
Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz ograniczeniu do 7 czerwca 2020 r. działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
Jednocześnie przypominamy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązek nauki jest realizowany na odległość.
Komunikat Dyrektora Szkoły dla Emerytów (byłych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jodłowniku) uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - kliknij tutaj
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z dnia 25 maja b.r.  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz opiekuńczych  w przedszkolu i oddziale przedszkolnym do dnia 1 czerwca b.r. -  kliknij tutaj
Informacja dyrektora szkoły dla rodziców o zmianach w systemie edukacji od dnia 18.05.2020
Szanowni Państwo !
W związku z decyzjami rządu zapraszam Państwa do zapoznania się z kalendarzem najważniejszych zmian w systemie oświaty od dnia 18.05.2020. Pismo wraz załącznikami znajdziecie państwo tutaj: www.zspjodlownik.eu/parents18.05.pdf
Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych -  kliknij tutaj
Procedury i instrukcje obowiązujące na terenie szkoły w czasie pandemii - kliknij tutaj