ZSP Jodłownik

Biblioteka
Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedzia
łek: mgr Aneta Stawarz 7:30 - 7:45, 8:30 - 8:40, 9:25 - 9:35, 10:20 - 13:55
Wtorek: mgr Aneta  Stawarz 8:30 - 8:40, 9:35 - 12:10
Środa: mgr Aneta Stawarz 7:30- 10:20, 12:10 - 13:05
Czwartek: mgr Aneta Stawarz 7:45 - 9:25, 12:10 - 13:20
Pi
ątek: mgr Aneta Stawarz 7:30 - 7:45, 8:30 - 8:40, 9:35 - 10:20, 12:10 - 13:10

Informacje dodatkowe